ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شفن

لغت‌نامه دهخدا

شفن . [ ش َ ] (ع ص ، اِ) چشم دارنده ٔ میراث . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || (اِمص ) چشم داشت و انتظار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). انتظار. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ