ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شغیة

لغت‌نامه دهخدا

شغیة. [ ش َ غی ی َ ] (ع اِمص ) ناهمواری دندان . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). رجوع به شغا و شغو شود. || چکیدگی بول قطره قطره . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ