ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شغاه

لغت‌نامه دهخدا

شغاه . [ ش َ ] (اِ) ترکش و کیش و تیردان و جعبه . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از برهان ). شغا. (یادداشت مؤلف ). شقا. و رجوع به شقا و شغتا و مترادفات دیگر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ