ترجمه مقاله

شغال چس

لغت‌نامه دهخدا

شغال چس . [ ش َ چ ُ ] (اِ مرکب ) درختچه ای است در دره ٔ کتول و جنگلهای مازندران . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله