ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شعیبة

لغت‌نامه دهخدا

شعیبة. [ ش ُ ع َ ب َ ] (اِخ ) قریه ای است در ساحل بحر از طریق یمن ، و نیز گویند جایگاهی است در بطن الرمة. (از معجم البلدان ). وادیی است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ