ترجمه مقاله

شطیط

لغت‌نامه دهخدا

شطیط. [ ش َ ] (اِخ ) دهی از دهستان خسروآباد بخش قصبه ٔ معمره ٔ شهرستان آبادان . واقع در کنار شطالعرب . جمعیت آن 300 تن و آب آن از شطالعرب است .محصول آنجا یونجه و خرما و شغل اهالی زراعت و کارگری شرکت نفت و حصیربافی است . راه آن ماشین رو و ساکنان آل ابومصرف هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله