ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شطورة

لغت‌نامه دهخدا

شطورة. [ ش ُ رَ ](ع مص ) مصدر به معنی شطارة. (ناظم الاطباء). به دو معنی اخیر شطور. (آنندراج ) (از اقرب الموارد). رجوع به شطارة شود. || برغم مردمان دور گردیدن از ایشان . (منتهی الارب ). رجوع به شطور و شطارة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ