ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شطارة

لغت‌نامه دهخدا

شطارة. [ ش َ رَ ] (ع اِمص ) شطارت . چالاکی . (ناظم الاطباء). || بی باکی . (ناظم الاطباء). رجوع به شطارت شود. || ترک موافقت مردمان از جهت لئامت و خباثت . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ