ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شره شره

لغت‌نامه دهخدا

شره شره . [ ش ِرْ رَ ش ِرْ رَ ] (ص مرکب ، ق مرکب ) در تداول عامه ، پاره پاره (جامه ). (یادداشت مؤلف ). شرمبه شرمبه . شرنبه شرنبه . لقمه لقمه . تکه تکه . رجوع به شرمبه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ