ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شرفاء

لغت‌نامه دهخدا

شرفاء. [ ش ُ رَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ شَریف . (منتهی الارب ) (دهار). ج ِ شریف ، به معنی مرد بزرگ قدر. (آنندراج ). ج ِ شریف . بزرگان . نجیبان . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شریف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ