ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شده

لغت‌نامه دهخدا

شده . [ ش َ ؟ ] (اِ) علم و نشان . (غیاث اللغات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ