ترجمه مقاله

شدق

لغت‌نامه دهخدا

شدق . [ ش َ دَ ] (ع اِ) فراخی کنج دهان . (منتهی الارب ). فراخی دهان . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله