ترجمه مقاله

شدق

لغت‌نامه دهخدا

شدق . [ ش ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اشدق و شدقاء. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله