ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شداد

لغت‌نامه دهخدا

شداد. [ ش ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ شدید. (اقرب الموارد). || هرچه بدان چیزی را ببندند. (ناظم الاطباء).
- قسمهای غلاظ و شداد ؛ قسمهای محکم . سوگندان مغلظه .
- ملائک غلاظ و شداد ؛ ملائکه ٔ دلیر و نیرومند: علیها ملائکة غلاظ شداد. (قرآن 6/66).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ