ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شحوبة

لغت‌نامه دهخدا

شحوبة. [ ش ُ ب َ ] (ع مص ) برگردیدن گونه ازلاغری یا گرسنگی یا از سفر. (منتهی الارب ). شحوب . (ازاقرب الموارد) (منتهی الارب ). و رجوع به شحوب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ