ترجمه مقاله

شبکة

لغت‌نامه دهخدا

شبکة. [ ش َ ب َ ک َ ] (اِخ ) آبی است در أجاء. (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله