ترجمه مقاله

شبهم

لغت‌نامه دهخدا

شبهم . [ ش َ هََ ] (اِ) خارپشت . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله