ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبع

لغت‌نامه دهخدا

شبع. [ ش ُ ب ُ ] (ع ص ) ج ِ شَبَع. یقال : ثوب شبع الغزل و ثیاب شبع و حبل شبع و حبال شبع. (از ذیل اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ