ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبع

لغت‌نامه دهخدا

شبع. [ ش ِ ب َ ] (ع اِ)مقدار سیری از طعام . (از منتهی الارب ). || نام است هر آنچه سیر کند ترا. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ