ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبذیر

لغت‌نامه دهخدا

شبذیر. [ ش َ ] (اِخ ) شبذر. یکی از نامهای خداوند عالم جل شأنه . (ناظم الاطباء). رجوع به شیذر و شیذیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ