ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبذر

لغت‌نامه دهخدا

شبذر. [ ش َ ذَ ] (معرب ، اِ) معرب شبدر. (فرهنگ فارسی معین ). گیاهی است مانند اسپست مگر آنکه برگش کلان و بزرگ میباشد. (منتهی الارب ). معرب «شود». (از اقرب الموارد). رجوع به شبدر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ