ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبذر

لغت‌نامه دهخدا

شبذر. [ ش َ ذَ ](اِخ ) شبذیر. یکی از نامهای خداوند عالم جل شأنه . (ناظم الاطباء). رجوع به شبذیر و شیذر و شیذیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ