ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاه نعمةاﷲ ولی

لغت‌نامه دهخدا

شاه نعمةاﷲ ولی . [ ن ِ م َ تُل ْ لاَ هَِ وَ ] (اِخ ) عارف و شاعر معروف قرن هشتم و نهم ، متوفی بسال 834 هَ . ق . رجوع به نعمةاﷲ ولی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ