ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاه موشان

لغت‌نامه دهخدا

شاه موشان . [ هَِ ](ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) تشبیهی مبتذل آن را که با جثه ٔ کوچک ، جمع و فراهم نشسته است و این در تداول عامه مثل است : مثل شاه موشان نشسته . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ