ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاندرمن

لغت‌نامه دهخدا

شاندرمن . [ دِ م َ ] (اِخ ) از بلوکات طوالش گیلان است که از شمال محدود است به طالش دولاب و از جنوب به ماسال و از مشرق به گسگر و از مغرب بخلخال . قریب 3000تن سکنه دارد. قرای معتبر آن عبارتند از: انجیلان ، شالکی ، دوماف . اهالی آن چادرنشین و اغلب بگله داری اشتغال دارند. و عده ٔ قرای آن 37 و مساحتش 9 فرسخ مربع و 644 خانوار دارد. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 278).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ