ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شامونه

لغت‌نامه دهخدا

شامونه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ) ده یک من و نیمی . عُشرمن و نیمی . (یادداشت مؤلف ). عشر یک من و نیم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ