ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شاروحن

لغت‌نامه دهخدا

شاروحن . [ ] (اِخ ) (بمعنی منزل نیکو) و اسم یکی از شهرهای شمعون است که در جنوب واقع بود و دور نیست که درمحل مخروبه که فعلاً آن را شریع گویند و بشمال غربی بئر شبع می باشد واقع بوده است . (قاموس کتاب مقدس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ