ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شادآرام

لغت‌نامه دهخدا

شادآرام . (اِ مرکب ) نام عقل سپهر آفتاب است . (انجمن آرا) (آنندراج ). از لغات دساتیری است . رجوع به فرهنگ دساتیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ