ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیمراخ

لغت‌نامه دهخدا

سیمراخ . (اِ) چیزی از خدای خواستن . (برهان ). از خدا خواهش کردن و چیزی از او طلبیدن . (آنندراج ). از برساخته های فرقه ٔ آذرکیوان است . (حاشیه ٔ برهان چ معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ