ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیستن

لغت‌نامه دهخدا

سیستن .[ ت َ ] (مص ) جستن . جست و خیز کردن . (برهان ) (آنندراج ) (شرفنامه ٔ منیری ). (از: «سیس » + «تن »، پسوند مصدری ). (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). رجوع به سیس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ