ترجمه مقاله

سیدکندی

لغت‌نامه دهخدا

سیدکندی . [ س َی ْ ی ِ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل . دارای 220 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات ، حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقاله