ترجمه مقاله

سیدکرم

لغت‌نامه دهخدا

سیدکرم . [ س َی ْ ی ِ ک َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بن معلابخش شوش شهرستان دزفول . دارای 300 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ کرخه . محصول آنجا غلات ، برنج و کنجد. شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقاله