ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیاه لله

لغت‌نامه دهخدا

سیاه لله . [ ل َ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) نام درختی است که در شفارود به درخت ولیک دهند. (جنگل شناسی ج 2 ص 23 و ج 1 ص 237).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ