ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیاسر

لغت‌نامه دهخدا

سیاسر. [ سیا س َ ] (اِ مرکب ) قلم تراشیده ٔ نویسندگی . (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). سیاه سر. || ساراست و آن پرنده ای باشد معروف . (برهان ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ