ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سگبه

لغت‌نامه دهخدا

سگبه . [ س َ ب َ / ب ِ ] (اِ)آشی که از مسکه و شیر ترتیب دهند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ