ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپسین

لغت‌نامه دهخدا

سپسین . [ س ِپ َ ] (ص نسبی ) پست ترین و عقبترین . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ