ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپرم

لغت‌نامه دهخدا

سپرم . [ س ِ پ َ رَ / س َ رَ ] (اِ) مخفف سپرغم است که نوعی از ریحان باشد. (برهان ) (آنندراج ) :
در و کوه و بیابان پر ز سپرم
کِه و مِه خسرو ودرویش خرم .

زراتشت بهرام .


در آن جمعی نشسته شاد و خرم
برسته نزدشان صد گونه سپرم .

زراتشت بهرام .


|| گل همیشه جوان . (برهان ) (آنندراج ) (اوبهی ) :
چون سپرم نه میان بزم بنوروز
در مه بهمن بتاز و جان عدوسوز.

رودکی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ