ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سپاده

لغت‌نامه دهخدا

سپاده . [ س ِ دَ/ دِ ] (اِ) فر و شکوه و شأن و شوکت . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ