ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سورنوس

لغت‌نامه دهخدا

سورنوس . [ س ُ رَ ] (اِخ ) از اطبای قدیم و موضع او معلوم نیست . او راست : کتاب الحقن و أسطاث آنرا ترجمه و چنین اصلاح کرده است . (از ابن الندیم ). رجوع به تاریخ الحکماء ص 40، 42، 49 و 197 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ