ترجمه مقاله

سه بسه

لغت‌نامه دهخدا

سه بسه . [ س ِ ب ِ س ِ ] (ق مرکب ) ثالث . (آنندراج ). سه تائی . سه تا سه تا. (ناظم الاطباء) :
من و دلدار و مطربی سه بسه
چارمین چاوشی که بر در بود.

اوحدی (از آنندراج ).


ترجمه مقاله