ترجمه مقاله

سهیله

لغت‌نامه دهخدا

سهیله . [ س ُ ل َ /ل ِ ] (اِ) نوعی از خیمه . (غیاث ) (آنندراج ). || اسم طعامی مصنوعی است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله