ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سهستن

لغت‌نامه دهخدا

سهستن . [ س َ هَِ ت َ ] (مص ) ترسیدن و رمیدن . (برهان ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ