ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سناف

لغت‌نامه دهخدا

سناف . [ س ِ ] (ع اِ) پیش سینه ٔ شتر. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || پیش بند رحل یا رسن که بر سینه بند شتر بسته پیش آورده و پس سپل پنجم برند و محکم کنند تا سینه بدان از جای نرود. (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ