ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سمیل

لغت‌نامه دهخدا

سمیل . [ س َ ] (ع اِ) بقیه ٔ آب در تک حوض و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) :
سمیلان چو برمی نگیرد قدم
وجودیست بی منفعت چون عدم .

سعدی (بوستان ).


|| (ص ) جامه ٔ کهنه . (آنندراج ): ثوب سمیل . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ