ترجمه مقاله

سمور

لغت‌نامه دهخدا

سمور. [ س َ ] (ع ص ) شتر ماده ٔ تیزرو. (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقاله