ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سمطاوس

لغت‌نامه دهخدا

سمطاوس . [ ] (معرب ، اِ) اسم یونانی اثمد است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ