ترجمه مقاله

سمت

لغت‌نامه دهخدا

سمت . [ س َ م َ ] (اِ) سَمَد. نامی که در طوالش و اطراف رشت به اوجا دهند. رجوع به اوجا شود. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقاله