ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سماروخ

لغت‌نامه دهخدا

سماروخ . [ س َ ] (اِ) رجوع به سماروغ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ