ترجمه مقاله

سلیک

لغت‌نامه دهخدا

سلیک . [ س َ ] (ع اِ) به معنی منسلک و چیزی که در چیزی کشیده شده باشد. (غیاث ).
ترجمه مقاله