سلمیه

لغت‌نامه دهخدا

سلمیه . [ س َ می ی َ ] (اِخ ) شهری است نزدیک حمص و نسبت بدان سلمانی است . (فرهنگ فارسی معین ). بر کران بادیه ٔ شام نهاده و سلمیه همه فرزندان هاشم اند. (حدود العالم ). و رجوع به معجم البلدان شود.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما